خدمات مدار سرویس

 

مدار سرویس به دلیل بهره مندی از سرویس کاران متعهد و با تجربه آماده ارائه خدمات تعمیر انواع ماشین لباسشویی درب از بالا ایرانی و خارجی می باشد ؛ هدف اول پرسنل ما تعمیر قطعات معیوب لباسشویی درب از بالا شما می باشد و فقط در صورت عدم امکان اقدام به تعویض می نمایند . برخی از خدمات تعمیری لباسشویی سطلی مدار سرویس عبارتند از :

 

  • تعمیر لباسشویی درب از بالا
  • سرویس لباسشویی درب از بالا
  • نصب لباسشویی سطلی

 

تمامی این خدمات در محل شما انجام می گیرید و هزینه خدمات در پایان کار و بعد از ارائه فاکتور از شما دریافت می شود .

تلفن سرویسکار لباسشویی درب از بالا ناسیونال